ประชาสัมพันธ์ และ ข่าวสาร

Card image cap

ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักรว่าด้วยการกำหนดห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป เดินรถบางสายในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2562

Read more ...
405 ครั้ง
20 ธ.ค. 2561

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562

Read more ...
653 ครั้ง
12 ธ.ค. 2561
Card image cap

คลิปวีดีโอ ความร่วมมือในการควบคุมดูแลรถบรรทุกสินค้า

Read more ...
102 ครั้ง
11 ธ.ค. 2561

งานสัมมนา

ประชาสัมพันธ์ และ ข่าวสาร


ม.ค.
21
ม.ค.
21
ม.ค.
21


บริการต่าง ๆ

ประชาสัมพันธ์ และ ข่าวสาร

แกลลอรี่

ประชาสัมพันธ์ และ ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ และ ข่าวสาร

ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักรว่าด้วยการกำหนดห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป เดินรถบางสายในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2562
20 ธ.ค. 2561
ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562
12 ธ.ค. 2561

งานสัมมนา

ประกาศรายละเอียดของงานสัมมนา

21ม.ค.
ส่วนประกอบการฯ
ม.ค.21
ส่วนประกอบการฯ
ม.ค.21
ม.ค.21
แกลลอรี่

ประชาสัมพันธ์ และ ข่าวสาร