ประชาสัมพันธ์ และ ข่าวสาร

Card image cap

ผู้รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน

Read more ...
392 ครั้ง
11 มิ.ย. 2561

กรมการขนส่งทางบก ยกระดับหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้เป็น สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี สาขาอำเภอคลองหลวง ให้บริการประชาชนในจังหวัดปทุมธานี พื้นที่อำเภอคลองหลวง, หนองเสือ, ธัญบุรี และรองรับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง

Read more ...
103 ครั้ง
19 ธ.ค. 2560
Card image cap

กรมการขนส่งทางบก ย้ำ!!! ตรวจสอบทุกกรณีร้องเรียน หากพบรถโดยสารสาธารณะกระทำความผิด ลงโทษหนัก บันทึกประวัติการกระทำความผิด พบผิดซ้ำพักใช้เพิกถอนใบอนุญาตขับรถ

Read more ...
70 ครั้ง
19 ธ.ค. 2560

งานสัมมนา

ประชาสัมพันธ์ และ ข่าวสาร


ต.ค.
18
ต.ค.
18
ต.ค.
18
ต.ค.
18


บริการต่าง ๆ

ประชาสัมพันธ์ และ ข่าวสาร

แกลลอรี่

ประชาสัมพันธ์ และ ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ และ ข่าวสาร

ผู้รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน
11 มิ.ย. 2561
กรมการขนส่งทางบก ยกระดับหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้เป็น สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี สาขาอำเภอคลองหลวง ให้บริการประชาชนในจังหวัดปทุมธานี พื้นที่อำเภอคลองหลวง, หนองเสือ, ธัญบุรี และรองรับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง
19 ธ.ค. 2560

งานสัมมนา

ประกาศรายละเอียดของงานสัมมนา

18ต.ค.
ต.ค.18
ต.ค.18
ต.ค.18
แกลลอรี่

ประชาสัมพันธ์ และ ข่าวสาร