ข่าวประชาสัมพันธ์


สัมมนา "สร้างโอกาสทางการแข่งขันด้านการขนส่งด้วยมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารแบบควบคุมอุณหภูมิ"
15 ม.ค. 2562
เน้นย้ำ ! ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกในการ ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
30 ธ.ค. 2561
ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักรว่าด้วยการกำหนดห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป เดินรถบางสายในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2562
20 ธ.ค. 2561
ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562
12 ธ.ค. 2561
คลิปวีดีโอ ความร่วมมือในการควบคุมดูแลรถบรรทุกสินค้า
11 ธ.ค. 2561