บริการ
สืบค้นข้อมูล
หน่วยงาน
  • กลุ่มพัฒนา
    และส่งเสริมการขนส่งสินค้า
  • ส่วนสถานี
    ขนส่งสินค้า
  • ส่วนประกอบ
    การขนส่งสินค้า
ประชาสัมพันธ์
Card image cap
กลุ่มพัฒนาฯ

การศึกษาดูงาน “กระบวนการผลิตและทดสอบสมรรถนะยางรถบรรทุก” ณ บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด และสนามทดสอบยางไทยบริดจสโตน จังหวัดสระบุรี

อ่านต่อ ...
99
14 ก.ย.
Card image cap
กลุ่มพัฒนาฯ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ( Workshop ) พัฒนาแนวทางการตรวจประเมินด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลฯ

อ่านต่อ ...
143
9 ก.ย.

Card image cap
ส่วนประกอบการฯ

เรื่อง การจัดให้มีการบำรุงรักษารถ

อ่านต่อ ...
158
30 ก.ย.
Card image cap
ส่วนประกอบการฯ

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา และช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ พ.ศ. 2565

อ่านต่อ ...
269
5 ก.ค.

Card image cap
ส่วนสถานีฯ

ประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุน โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จ.เชียงราย

อ่านต่อ ...
364
5 พ.ค.
Card image cap
ส่วนสถานีฯ

กรมการขนส่งทางบกร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจัดงานสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ในหัวข้อ "สถานีขนส่งสินค้ากับบทบาท

อ่านต่อ ...
814
28 ต.ค.

ประชาสัมพันธ์
Card image cap
กลุ่มพัฒนาฯ

การศึกษาดูงาน “กระบวนการผลิตและทดสอบสมรรถนะยางรถบรรทุก” ณ บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด และสนามทดสอบยางไทยบริดจสโตน จังหวัดสระบุรี

อ่านต่อ ...
99 ครั้ง
14 ก.ย. 2565
Card image cap
ส่วนประกอบการฯ

เรื่อง การจัดให้มีการบำรุงรักษารถ

อ่านต่อ ...
158 ครั้ง
30 ก.ย. 2565
Card image cap
ส่วนสถานีฯ

ประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุน โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จ.เชียงราย

อ่านต่อ ...
364 ครั้ง
05 พ.ค. 2565
Card image cap
กลุ่มพัฒนาฯ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ( Workshop ) พัฒนาแนวทางการตรวจประเมินด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลฯ

อ่านต่อ ...
143 ครั้ง
09 ก.ย. 2565
Card image cap
ส่วนประกอบการฯ

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา และช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ พ.ศ. 2565

อ่านต่อ ...
269 ครั้ง
05 ก.ค. 2565
Card image cap
ส่วนสถานีฯ

กรมการขนส่งทางบกร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจัดงานสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ในหัวข้อ "สถานีขนส่งสินค้ากับบทบาท

อ่านต่อ ...
814 ครั้ง
28 ต.ค. 2564
งานสัมมนา
18
กพ

กลุ่มพัฒนาฯ

การเสวนา “UPDATE! สถานการณ์การขนส่งสินค้าเกษตรและอาหาร (Cold Chain Logistics) ระหว่างไทย-จีน” อ่านต่อ..

03
สค

กลุ่มพัฒนาฯ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) "การพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยจากการขนส่งสินค้าข้ามแดนในกลุ่มประเทศ CLMV" จ.เชียงราย อ่านต่อ..

10
พย

ส่วนประกอบการฯ

(เฉพาะบุคลากรกรมการขนส่งทางบก เท่านั้น) การอบรมการใช้งานระบบงานการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 อ่านต่อ..

10
พค

กลุ่มพัฒนาฯ

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา “ศักยภาพและโอกาสการขนส่งไทยในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)” 10 พ.ค. 2562 อ่านต่อ..

อ่านทั้งหมด