ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดให้มีบุคลากรด้านความปลอดภัยด้านการขนส่งฯ (22 ก.ค. 2565)


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 1183

การอบรมการจัดให้มีบุคลากรด้านความปลอดภัยด้านการขนส่งฯ (22 ก.ค. 2565) 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก กลุ่มส่งเสริมความปลอดภัย
02-271-8888 ภายใน 6608 หรือ 02-2718620

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารประกอบการอบรม 

กฎกระทรวง ความปลอดภัยในการขนส่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักสูตร ระยะเวลาการฝึกอบรม และหน้าที่ของบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2564 


Share :การจัดให้มีบุคลากรด้านความปลอดภัยด้านการขนส่งฯ (22 ก.ค. 2565)
22 ก.ค. 2565

การอบรมการจัดให้มีบุคลากรด้านความปลอดภัยด้านการขนส่งฯ (22 ก.ค. 2565) 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก กลุ่มส่งเสริมความปลอดภัย
02-271-8888 ภายใน 6608 หรือ 02-2718620

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารประกอบการอบรม 

กฎกระทรวง ความปลอดภัยในการขนส่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักสูตร ระยะเวลาการฝึกอบรม และหน้าที่ของบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2564 

   
Share :