ข่าวประชาสัมพันธ์

การขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน พ.ศ.2565


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 879


Share :การขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน พ.ศ.2565
16 มี.ค. 2565