ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดการทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็น TSM สำหรับผู้ประกอบการขนส่งที่มีประสบการณ์เกิน 5 ปี


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 19995

กรมการขนส่งทางบก 

เปิดการทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นบุลคากรจัดการด้านคลามปลอดภัยในการขนส่ง (TSM)
(สำหรับผู้ประกอบการขนส่งที่มีประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป)

โดยสมัครเข้ารับการทดสอบพร้อมพิมพ์หนังสือรับรองคุณสมบัติได้ที่เว็บไซต์ www.tsmthai.com 
และเข้ารับการทดสอบผ่านระบบ e-Exam 
ได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา

สามารถทำการทดสอบได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565  
ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดดังกล่าว จะต้องเข้ารับการอบรมและทดสอบตามที่กำหนด
โดยสามารถเข้ารับการทดสอบ 1 ครั้ง และทดสอบแก้ตัวได้ 2 ครั้ง ภายใน 90 วัน

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>  คลิกเพื่ออ่าน

ติดต่อ โทร.02-271-8619 สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก  


Share :เปิดการทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็น TSM สำหรับผู้ประกอบการขนส่งที่มีประสบการณ์เกิน 5 ปี
9 ส.ค. 2565

กรมการขนส่งทางบก 

เปิดการทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นบุลคากรจัดการด้านคลามปลอดภัยในการขนส่ง (TSM)
(สำหรับผู้ประกอบการขนส่งที่มีประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป)

โดยสมัครเข้ารับการทดสอบพร้อมพิมพ์หนังสือรับรองคุณสมบัติได้ที่เว็บไซต์ www.tsmthai.com 
และเข้ารับการทดสอบผ่านระบบ e-Exam 
ได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา

สามารถทำการทดสอบได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565  
ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดดังกล่าว จะต้องเข้ารับการอบรมและทดสอบตามที่กำหนด
โดยสามารถเข้ารับการทดสอบ 1 ครั้ง และทดสอบแก้ตัวได้ 2 ครั้ง ภายใน 90 วัน

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>  คลิกเพื่ออ่าน

ติดต่อ โทร.02-271-8619 สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก  

   
Share :