ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของโลจิสติกส์ทางถนน ประจำเดือน มิถุนายน 2565


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 1094

รายงานสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของโลจิสติกส์ทางถนน ประจำเดือน มิถุนายน 2565

+ แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจการขนส่งด้วยรถบรรทุก
+ สถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลของประเทศไทย
 + วิเคราะห์ระบบการขนส่งสินค้าทางถนนของประเทศไทย


-----------------------------

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า

สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก

โทร.,แฟกซ์ 0 2271 8490

อีเมล develop_dlt@hotmail.com


Share :รายงานสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของโลจิสติกส์ทางถนน ประจำเดือน มิถุนายน 2565
7 มิ.ย. 2565

รายงานสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของโลจิสติกส์ทางถนน ประจำเดือน มิถุนายน 2565

+ แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจการขนส่งด้วยรถบรรทุก
+ สถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลของประเทศไทย
 + วิเคราะห์ระบบการขนส่งสินค้าทางถนนของประเทศไทย


-----------------------------

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า

สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก

โทร.,แฟกซ์ 0 2271 8490

อีเมล develop_dlt@hotmail.com

   
Share :