ประเภทจำนวน
L (รถมากกว่า 100 คัน)324
M (รถ 31 - 100 คัน)1,757
S (รถ 4 - 30 คัน)61,279
XS (รถ 1 - 3 คัน)251,496
รวมทั้งสิ้น314,856

ย้อนกลับ