งานสัมมนา
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) "การพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยจากการขนส่งสินค้าข้ามแดนในกลุ่มประเทศ CLMV" จ.เชียงราย

รายละเอียดงานสัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
"การพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยจากการขนส่งสินค้าข้ามแดนในกลุ่มประเทศ CLMV"
ภายใต้โครงการศึกษาและพัฒนากลยุทธ์สำหรับการยกระดับภาพลักษณ์ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) เพื่อสนับสนุนความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางถนน   

**** จ.เชียงราย ****

ในวันอังคารที่  3 สิงหาคม 2564
เวลา 13.30 - 15.30 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางแอปพลิเคชั่น Zoom cloud Meeting

จัดโดย
กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล


- ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในกลุ่ม จ.เชียงราย 
สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ตาม QR Code ที่ปรากฎในเอกสารแนบด้านซ้าย
*ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564*

- และสามารถเข้าร่วมการประชุมฯ ผ่านทาง Zoom Meeting  
Meeting ID : 969 0649 8151 หรือ Scan QR Code ตามที่ปรากฎด้านขวา
+++++++ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม +++++++

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางแอปพลิเคชั่น Zoom Cloud Meeting
13:30 น. - 15:30 น.
3 สิงหาคม 2564
คน (ตอบรับเข้าร่วม 0 คน)
Share :
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) "การพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยจากการขนส่งสินค้าข้ามแดนในกลุ่มประเทศ CLMV" จ.เชียงราย
รายละอียดงานสัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
"การพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยจากการขนส่งสินค้าข้ามแดนในกลุ่มประเทศ CLMV"
ภายใต้โครงการศึกษาและพัฒนากลยุทธ์สำหรับการยกระดับภาพลักษณ์ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) เพื่อสนับสนุนความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางถนน   

**** จ.เชียงราย ****

ในวันอังคารที่  3 สิงหาคม 2564
เวลา 13.30 - 15.30 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางแอปพลิเคชั่น Zoom cloud Meeting

จัดโดย
กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล


- ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในกลุ่ม จ.เชียงราย 
สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ตาม QR Code ที่ปรากฎในเอกสารแนบด้านซ้าย
*ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564*

- และสามารถเข้าร่วมการประชุมฯ ผ่านทาง Zoom Meeting  
Meeting ID : 969 0649 8151 หรือ Scan QR Code ตามที่ปรากฎด้านขวา
+++++++ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม +++++++

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางแอปพลิเคชั่น Zoom Cloud Meeting
13:30 น. - 15:30 น.
3 สิงหาคม 2564
คน (ตอบรับเข้าร่วม 0 คน)
Share :