ข่าวประชาสัมพันธ์

พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2565


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 14111


แหล่งที่มา ราชกิจจานุเบกษา  https://ratchakitcha2.soc.go.th/

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/028/T_0005.PDF


Share :พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2565
10 พ.ค. 2565


แหล่งที่มา ราชกิจจานุเบกษา  https://ratchakitcha2.soc.go.th/

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/028/T_0005.PDF