เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ชื่อเอกสาร เวอร์ชั่น ขนาด ไฟล์สกุล จำนวน
ดาวน์โหลด
  
ประกาศ มาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Q Cold Chain)
ใบสมัครขอรับรองมาตรฐานและแบบประเมินตนเอง สำหรับการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain) 26 ก.ค. 64 711 KB PDF 219 Download
ไฟล์ทำเนียบ Q Cold Chain 22 พ.ย. 64 131 KB PDF 85 Download
คู่มือมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Q Cold chain)
คู่มือ มาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Q Cold Chain) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564 08 ก.พ. 65 7,228 KB PDF 550 Download
Cold chain quality standard for truck operation (Q Cold chain) Second Edition 2021 08 ก.พ. 65 6,477 KB PDF 95 Download
สื่อประชาสัมพันธ์
Infographic Q Cold chain 2021 08 ก.พ. 65 28,691 KB PDF 100 Download
โบชัวร์ Q Cold chain (พ.ศ.2564) 08 ก.พ. 65 13,031 KB PDF 81 Download
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศ มาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Q Cold Chain)
ใบสมัครขอรับรองมาตรฐานและแบบประเมินตนเอง สำหรับการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain)
Download
ไฟล์ทำเนียบ Q Cold Chain
Download
คู่มือมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Q Cold chain)
คู่มือ มาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Q Cold Chain) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564
Download
Cold chain quality standard for truck operation (Q Cold chain) Second Edition 2021
Download
สื่อประชาสัมพันธ์
Infographic Q Cold chain 2021
Download
โบชัวร์ Q Cold chain (พ.ศ.2564)
Download