ประชาสัมพันธ์ และ ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์ และ ข่าวสาร


Card image cap

กรมการขนส่งทางบก คิกออฟ!! มาตรการด้านความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 สแกนเข้มรถโดยสารทุกสถานี ตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัย และตั้งจุดให้บริการทั่วไทย

Read more ...
43 ครั้ง
19 ธ.ค. 2560
Card image cap

กรมการขนส่งทางบก แนะ!! การแก้ไขดัดแปลงระบบช่วงล่าง ทั้งระบบรองรับน้ำหนัก ระบบกันสะเทือน ระบบบังคับเลี้ยว หรือระบบขับเคลื่อน ต้องนำรถเข้าตรวจสภาพกับกรมการขนส่งทางบก และแก้ไขรายละเอียดลักษณะรถในใบคู่มือจดทะเบียนรถก่อนนำไปใช้งาน

Read more ...
28 ครั้ง
19 ธ.ค. 2560
Card image cap

กรมการขนส่งทางบก เผย!!! ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป กำหนดหลักเกณฑ์การระบุ สีรถในคู่มือจดทะเบียนให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันความสับสน

Read more ...
22 ครั้ง
19 ธ.ค. 2560

งานสัมมนา

ประชาสัมพันธ์ และ ข่าวสาร


พ.ค.
25
พ.ค.
25
พ.ค.
25
พ.ค.
25


บริการต่าง ๆ

ประชาสัมพันธ์ และ ข่าวสาร

แกลลอรี่

ประชาสัมพันธ์ และ ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ และ ข่าวสาร

Card image cap
สถานีขนส่ง

กรมการขนส่งทางบก คิกออฟ!! มาตรการด้านความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 สแกนเข้มรถโดยสารทุกสถานี ตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัย และตั้งจุดให้บริการทั่วไทย

Read more ...
43 ครั้ง
19 ธ.ค. 2560
Card image cap
สถานีขนส่ง

กรมการขนส่งทางบก แนะ!! การแก้ไขดัดแปลงระบบช่วงล่าง ทั้งระบบรองรับน้ำหนัก ระบบกันสะเทือน ระบบบังคับเลี้ยว หรือระบบขับเคลื่อน ต้องนำรถเข้าตรวจสภาพกับกรมการขนส่งทางบก และแก้ไขรายละเอียดลักษณะรถในใบคู่มือจดทะเบียนรถก่อนนำไปใช้งาน

Read more ...
28 ครั้ง
19 ธ.ค. 2560

งานสัมมนา

ประกาศรายละเอียดของงานสัมมนา

25พ.ค.
25พ.ค.
25พ.ค.
25พ.ค.
25พ.ค.
แกลลอรี่

ประชาสัมพันธ์ และ ข่าวสาร