บริการ
หน่วยงาน

กลุ่มพัฒนา

และส่งเสริมการขนส่งสินค้า

กลุ่มพัฒนา

และส่งเสริม

การขนส่งสินค้า

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

ส่วนสถานีขนส่งสินค้า

ส่วนสถานี

ขนส่งสินค้า

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

ส่วนประกอบการขนส่งสินค้า

ส่วนประกอบ

การขนส่งสินค้า

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์
Card image cap
กลุ่มพัฒนาฯ

สัมมนา "สร้างโอกาสทางการแข่งขันด้านการขนส่งด้วยมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารแบบควบคุมอุณหภูมิ"

อ่านต่อ ...
46 ครั้ง
15 ม.ค. 2562
Card image cap
กลุ่มพัฒนาฯ

เน้นย้ำ ! ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกในการ ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุ

อ่านต่อ ...
204 ครั้ง
30 ธ.ค. 2561
Card image cap
ส่วนประกอบการฯ

ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักรว่าด้วยการกำหนดห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป เดินรถบางสายในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2562

อ่านต่อ ...
408 ครั้ง
20 ธ.ค. 2561
งานสัมมนา
21
มค

ส่วนประกอบการฯ

สัมมนาหัวข้อ “ผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน (Transport Safety Manager)” อ่านต่อ..

14
มค

กลุ่มพัฒนาฯ

สัมมนาประชาสัมพันธ์ “สร้างโอกาสทางการแข่งขันด้านการขนส่งด้วยมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารแบบควบคุมอุณหภูมิ” อ่านต่อ..

16
พย

กลุ่มพัฒนาฯ

สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ "(ร่าง) มาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain)" อ่านต่อ..

29
สค

กลุ่มพัฒนาฯ

Twist Lock : Safety Check Safety Life อ่านต่อ..

อ่านทั้งหมด