ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ และ ข่าวสาร

Card image cap
กลุ่มพัฒนา

การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการดำเนินการตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงในระยะแรก

Read more ...
11 ครั้ง
23 พ.ค. 2561
Card image cap
กลุ่มพัฒนา

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งจัดส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือผู้ที่รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน

Read more ...
54 ครั้ง
11 พ.ค. 2561

งานสัมมนา

ประกาศรายละเอียดของงานสัมมนา

25 พค
25 พค
25 พค
25 พค
25 พค
25 พค
25 พค
25 พค
25 พค
แกลลอรี่

ประชาสัมพันธ์ และ ข่าวสาร