บริการ
หน่วยงาน

กลุ่มพัฒนา

และส่งเสริมการขนส่งสินค้า

กลุ่มพัฒนา

และส่งเสริม

การขนส่งสินค้า

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

ส่วนสถานีขนส่งสินค้า

ส่วนสถานี

ขนส่งสินค้า

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

ส่วนประกอบการขนส่งสินค้า

ส่วนประกอบ

การขนส่งสินค้า

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์
Card image cap
กลุ่มพัฒนาฯ

งานสัมมนา “ติดตามสถานการณ์ขนส่ง ในอนุภูมิภาค GMS” วันนี้ (16 สิงหาคม 2561) เวลา 09.30 น. ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรม S31 (สุขุมวิท)

Read more ...
21 ครั้ง
18 ส.ค. 2561
Card image cap
กลุ่มพัฒนาฯ

แบบสอบถาม“การพัฒนาและส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก”

Read more ...
350 ครั้ง
03 ส.ค. 2561
Card image cap
กลุ่มพัฒนาฯ

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าช่วงเทศกาลเข้าพรรษา พ.ศ. 2561

Read more ...
97 ครั้ง
24 ก.ค. 2561
งานสัมมนา
16
สค

กลุ่มพัฒนาฯ

สัมมนา “ติดตามสถานการณ์ขนส่ง ในอนุภูมิภาค GMS”